2-58-ct.-tw-Round-Kite-Set-Diamond-Tennis-Bracelet-1200×630-1